อธิการบดี’มจร’รับมอบสิ่งของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีสาน จากช่อง 7

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อให้ มจร นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานต่อไป ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply