“หนึ่งเดียว” ในประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันนวนาลันทาประเทศอินเดีย ถวายตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันที่ 21 มิ.ย. 66 วันนี้ในกลุ่มชาวพุทธและเพจต่าง ๆ  รายงานว่า สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวาย ตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นับเป็นพระสงฆ์รูปที่ 2 ของโลก ต่อจากพระถังซำจั๋ง

สถาบัน นวนาลันทา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ และพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์ และ ชาวพุทธจากทั่วโลก ได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนยังสถานบันอุดมศึกษาดังกล่าว  ได้มีมติถวาย ตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต ป.ธ.9 ) วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

โดยตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” นี้ หมายถึง ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฎก เป็นองค์ที่ 2 ของ โลก ส่วนรูปแรก คือ พระถังซำจั๋ง หรือ พระภิกษุ เสวียนจั้ง (ประเทศจีน)

สำหรับข่าว สถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวาย ตำแหน่ง “ตรีปิฎกอาจารย์” แด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นับเป็นพระสงฆ์รูปที่ 2 ของโลก นี้ มีรายงานว่าเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 แล้ว

Leave a Reply