“ณพลเดช” เตรียมถวายโคมโซล่าเซลล์ 1,000 โคมวัดทั่วประเทศแทนเทียนพรรษา

“ณพลเดช” เตรียมถวายโคมโซล่าเซลล์ 1,000 โคมวัดทั่วประเทศแทนเทียนพรรษา หลังมีแรงบันดาลใจเข้ารับพระราชทานโคมประทีป พระนามาภิไธย ส.ธ.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นายณพลเดช มณีลังกา อดีตอนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ประธานในพิธี เสด็จพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานโคมประทีป พระนามาภิไธย ส.ธ.ในโครงการโคมประทีป สืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมของไทย”สืบสานพระราชศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน”

นายณพลเดช กล่าวว่า ในฐานะที่ตนมาเป็นตัวแทนในการรับโคมประทีปพระราชทาน ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้เป็นผู้อัญเชิญถวายโคมประทีป พระนามาภิไธย ส.ธ. ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนบุรี ที่จะนำไปถวายแด่พระเทพวชิรนันทาภรณร เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 26 ก.ค. 2566 นี้

นายณพลเดช กล่าวต่อไปว่าในทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส ในอดีตพุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนการถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย ในช่วงพระสงฆ์เข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตามด้วยโลกสมัยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เราสามารถถวายหลอดไฟหรือแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell system) ให้ความสว่างแก่วัดได้ ในการนี้ตนได้รวบรวมและบอกบุญแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อถวายแผงโซล่าเซลล์และไฟส่องสว่าง เพื่อถวายวัด 1,000 โคม ทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดที่อยู่ห่างไกลและธุรกันดาร

Leave a Reply