’11 พรรค’จับมือร่วมหนุนสร้างความมั่นคงพระพุทธศาสนา!

’11 พรรค’จับมือร่วมผลักดันความมั่นคงพระพุทธศาสนา! ‘ภูมิใจไทย’ ชูการศึกษาสร้างศีลธรรมเยาวชน พร้อมสนับสนุนสถาบันสงฆ์ ‘รู้โลก รู้ธรรม’ ‘แผ่นดินธรรม’ชูศีลธรรมนำชาติหนุนสอนสมาธิในโรงเรียน

วันที่ 14 มี.ค.2562 ที่ห้องประชุมรัชนี สมาคมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรพุทธศาสนา นำโดย “สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” จัดเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา” โดยมีนักวิชาการและผู้แทนพรรคการเมืองกว่า 11 พรรค เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ 11 ตัวแทนพรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า พรรคชาติไทยพัฒนา 2.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคไทยรักธรรม 3.นพ.มโน เลาหวณิช พรรคประชาชนปฏิรูป 4.นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์ 5. นายภัทรพงษ์ พลเสน พรรคประชาภิวัฒน์ 6.นายกรณ์ มีดี พรรคแผ่นดินธรรม
7.พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์ พรรคพลังชาติไทย 8.นายณพลเดช มณีลังกา พรรคเพื่อชาติ 9.นางสาวลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย 10.นายกมล รอดคล้าย พรรคภูมิใจไทย และ 11.นายอนุกูล แพรไพศาล พรรคเสรีรวมไทย

นายกมล รอดคล้าย ทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนเคยเป็นข้าราชการกรมการศาสนา ก่อนมาดำรงตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ จึงทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนา โดยเฉพาะมุมมองด้านความมั่นคง ซึ่งแบ่งออกเป็นความมั่นคงในสองเรื่องหลักๆ คือ หนึ่ง ความมั่นคงของพุทธศาสนาที่ส่งเสริมความมั่นคงของไทย โดยการส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ และดูแลศาสนา-ความเชื่อ อื่นๆ ประการที่สอง คือ การส่งเสริมความมั่นคงให้ตัวพระพุทธศาสนาเอง ซึ่งจุดนี้ฝ่ายรัฐจะต้องให้การสนับสนุนในงานด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศึกษา กล่าวคือ ฝ่ายอาณาจักรต้องเข้าไปเสริมงานของฝ่ายพระ

ขณะเดียวกัน หากต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่แท้จริง จะต้องทำ 3 อย่าง ประกอบด้วย 1.ต้องมี พ.ร.บ.คุ้มครองพุทธศาสนา โดยฝ่ายสงฆ์ต้องมีระบบนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ของท่านเอง 2.ส่งเสริมกิจการพุทธศาสนาให้ครบถ้วน ทั้งการปกครอง การแต่งตั้ง การตั้งกองทุนคณะสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมืองต้องเข้าไปช่วย ส่วนเรื่องการศึกษาคณะสงฆ์ต้องให้ “รู้โลก รู้ธรรม” และรู้ภาษาต่างประเทศ 3.พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสานต่อนโยบายด้านการส่งเสริมศีลธรรม อาทิ โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น “เท่าที่ผมไปร่วมงานมา จะสังเกตว่าเวทีเกี่ยวกับการศึกษาและศาสนา พรรคการเมืองต่างๆ จะไม่ทะเลาะกัน ซึ่งหลังจบงานเราก็ตกลงกันว่า ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เราจะนำนโยบายที่ได้ไปสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” นายกมลกล่าว

ทั้งนี้นายกรณ์ กล่าวว่า พรรคแผ่นดินธรรม มีนโยบาย สนับสนุน ค้ำจุนพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนอย่างเช่นตั้งธนาคารพุทธศาสนา ผลักดันให้พระพุทธศาสนาได้บรรจุในรัฐธรรมนูญเป็นศาสนาประจำชาติไทย โรงเรียนทุกโรงเรียนเปิดสอน วิชาสมาธิ ให้มีการปฏิบัติ ศีลธรรมนำชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเสวนาในครั้งนี้ ยังให้ตัวแทนพรรคการเมืองจับคู่กันตอบคำถามในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ เช่น การจัดการคดีเงินทอนวัด การบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พระสงฆ์และชาวบ้านถูกทำร้าย รวมถึงเรื่องสิทธิทางการเมืองของพระสงฆ์ ซึ่งแต่ละพรรคล้วนมีแนวทางที่แตกต่างกันไป

Leave a Reply