“อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต” เชิญ อ.ไทยอาหม บรรยายศาสนาพุทธในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศอินเดีย

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในโอากาสที่รัฐบาลกลางของประเทศอินเดียและรัฐบาลของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ได้จัดงานเทศกาลอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Second Edition of North East India Festival in Thailand) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินเดีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางหลวงไตรภาคีระหว่างไทย เมียนมา และอินเดียเสร็จสมบูรณ์ จะยิ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างการให้มากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเมื่ 30 กรกฎาคม 2565นั้น

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ได้เชิญวิทยากร Dr. Sangeeta Gogoi (Mangaldai College, Assam, India ชาวไทยอาหม) บรรยายในงานสัมนา “ศาสนาพุทธในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย (Buddhism in Assam and Arunachal Pradesh of India)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ราชบัณฑิตประเภทวิชาวรรณศิลป์สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี สันสกฤตและฮินดี แห่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/ashramthaibharat/

Leave a Reply