“นิยม”เล็งขอเสียงสภาโหวตสวนร่าง พ.ร.บ.ประชามติ หลังพบห้ามพระออกเสียง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 เมษายน 2564 นี้ตนจะอภิปราย ด้วยการตนเป็นเสียงข้างน้อยของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ที่ตนได้คัดค้าน มาตรา 20 อนุ 1 หรือ (1) ที่ระบุ “ห้ามภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช” ไม่ให้เป็นผู้ลงประชามติ ทั้งนี้จะขัดหลักสิทธิเสรีภาพทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน – Amnesty International ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ตนอยากจะชี้ให้เห็นช่องโหว่หากไม่ให้พระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช ลงเสียงประชามติ สิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นเร็วๆ นี้ที่ “วัดเอี่ยมวรนุช” ที่จะต้องโดนเวนคืนเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ปัจจุบันวัดเอี่ยมก็เล็กมาก เนื้อที่แค่ 2 ไร่ กว่าๆ เอง แทบจะไม่มีเนื้อที่เหลือสำหรับจัดกิจกรรมใดๆ ตอนนี้ก็โดนเฉือนไปอีก หลังจากที่ทราบภายหลัง พระสงฆ์ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเจ้าอาวาส ตนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก และหากบางพื้นที่ มีแต่พระสงฆ์อยู่โดยไม่มีประชาชนและเป็นพื้นที่ห่างไกล

“การตีกรอบของกฎหมายแบบนี้จะทำให้ประเทศเราเดินหน้าไปไม่ได้ พระสงฆ์ไม่ได้รับความชอบธรรม พระสงฆ์ก็เป็นคน กฎของมหาเถรสมาคมก็วางกรอบของพระสงฆ์ให้อยู่ในสมณสารูปอยู่แล้ว ทำไมภาครัฐต้องมาเขียนกฎหมายที่จะมาครอบพระสงฆ์ที่เป็นมนุษย์เช่นกันกับคนไทยทุกคนด้วย ตนจึงจะขอเสียงจากสภาให้แก้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะได้เห็นกันชัดๆ ว่าใครเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ที่เป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียม กันก็คราวนี้” นายนิยามกล่าว

Leave a Reply