วันอาสาฬหบูชา! ‘อธิการบดี มจร’นำพระวิปัสสนาจารย์ ปลูกต้นไม้แปลงพุทธเกษตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 2562 ภายใต้การดำเนินการด้วยสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ที่มีพระราชสิทธิมุนี วิ. เป็นผู้อำนวยการ ได้นำคณะพระวิปัสสนาจารย์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ที่แปลงพุทธเกษตร มจร ซึ่งนับเป็นนโยบายขององค์อธิการบดีที่ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้และการเกษตร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้นับเป็นครั้งที่ ที่แล้ว โดยครั้งแรกได้ดำเนินกิจกรรมปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องจำนวน 108 หน่อ ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา และครั้งนี้ในวันอาสาฬหบูชา ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกหน่อกล้วยหอมทองเพิ่มเติมอีกจำนวน 103 หน่อ

กิจกรรมครั้งนี้สถาบันวิปัสสนาธุระได้รับการอุปถัมภ์สนันสนุนจากท่านเจ้าภาพ ประกอบด้วยพระครูนิวิฐสาธุวัตร เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ กทม. ดร.ไพโรจน์ ศุภทีปมงคลและครอบครัว และคุณแม่กาญจนา เลาห์วีระ และครัวครัว ได้สนับสนุนหน่อกล้วยหอมทอง ปุ๋ยคอก และอุปกรณ์การปลูก สถาบันวิปัสสนาธุระขอขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกรูป/คนที่ได้เมตตาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯด้วยดีตลอดมา

Leave a Reply