“กรรมการมหาเถร”ฝ่ายธรรมยุต เยี่ยม คณะสงฆ์กาฬสินธุ์ เปรย “ขอให้ปล่อยวางยอมรับมติ”

 วันที่ 19 ม.ค. 65   ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า “Sophonthamudom” หรือ  พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ และ อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พระแกนนำของคณะสงฆ์กาฬสินธุ์สายธรรมยุตคัด ค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ พระครูเล็ก เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ ได้โพสต์ว่า

พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ)  กรรมการมหาเถรสมาคม  (เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) และภาค 17 – 18 (ธรรมยุต))   ได้มีโอกาสพบปะพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)ถึงแม้พระเดชพระคุณท่านจะปฏิเสธว่าเป็นการมาเยี่ยมเยียนพบปะสนทนาเป็นการส่วนตัวไม่ได้มาในฐานะกรรมการมหาเถระสมาคมหรือพูดง่ายๆคือไม่ได้มาอย่างเป็นทางการแต่ก็พอที่จะคาดการณ์ได้ว่ามาเพื่อสังเกตุการณ์ปฏิกิริยาของคณะสงฆ์และชาวพุทธกาฬสินธุ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในกรณีการปลดหลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีในครั้งนี้

มีพระสังฆาธิการหลายรูปได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอทางออกเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและกิจการงานคณะสงฆ์จะได้ดำเนินไปได้ตามปกติ

พระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี(ธ) ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับกรณีคลิปเสียงซึ่งมีช่วงหนึ่งได้ระบุว่าเมื่อเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ท่านก็จะสังคายนาคณะสงฆ์กาฬสินธุ์(ธ)โดยเฉพาะเรื่องอธิกรณ์ของหลวงปู่เมืองจะชำระให้เรียบร้อยถึงขั้นจะจับสึกกันลยทีเดียว ซึ่งในข้อนี้พระครูสุธีวรสารชี้แจงว่าไม่สามารถที่จะยอมรับในตัวของพระครูสุทธิญาณโสภณได้

พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ) ถวายรายงานต่อพระพรหมวชิรากรว่าพระครูสุทธิญาณโสภณควรที่จะเสียสละตัวเองด้วยการลาออกเพื่อความสงบสุขของคณะสงฆ์และชาวพุทธกาฬสินธุ์

มีตัวแทนคณะสงฆ์และตัวแทนชาวพุทธกาฬสินธุ์ถามพระพรหมวชิรากรว่าสาเหตุที่ท่านเจ้าคุณบัวศรีถูกปลดนั้นท่านมีความผิดร้ายแรงในเรื่องใดถึงขนาดมีคำสั่งปลดโดยไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนเลย พระพรหมวชิรากรท่านตอบว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าคุณบัวศรีเป็นผู้ตอบ ท่านไม่ทราบและไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบ

หลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีท่านตอบว่าท่านก็ไม่ทราบแต่ถ้าจะให้เดาท่านบอกว่าน่าจะมีอยู่ 2 เรื่องที่เข้าข่ายการละเลยปฏิบัติหน้าที่

1.ความล่าช้าในการตัดสินอธิกรณ์หลวงพ่อเมืองในกรณีมีผู้ร้องเรียนความผิดร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกเข้าข่ายการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็ได้รับการยืนยันจากพระครูสิทธิวราคม จอ.สหัสขันธ์(ธ)หนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์หลวงพ่อเมืองว่าได้สรุปเรื่องทั้งหมดให้เจ้าคณะภาค9(ธ)และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 2.เรื่องการตัดสินอธิกรณ์หลวงพ่อจันมี อนาลโย ในความผิดร้ายแรงซึ่งได้มีการตัดสินลงความเห็นว่ามีความผิดจริงและถูกถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและให้ลงอุเปกขนิคหกรรมแต่หลวงพ่อจันดี อนาลโย ได้ทำเรื่องอุทธรณ์คำสั่งต่อพระเทพสารเมธีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรี ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะภาค8(ธ) ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งของหลวงพ่อจันดี อนาลโย และได้เพิกถอนความผิดทั้งหมดของหลวงพ่อจันมี อนาลโย ด้วยเหตุผลที่ว่าหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายร้องเรียนนำมาเพื่อแสดงความผิดของหลวงพ่อจันมี อนาลโย นั้นไม่เพียงพอและสมเหตุสมผลที่จะลงโทษได้ พร้อมนี้ได้สรุปเรื่องรายงานสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ให้ทราบและสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็เห็นชอบลงนามรับรอง ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

จึงเป็นอันสิ้นสงสัยได้ว่าการกล่าวหาหรือกล่าวอ้างว่าหลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีนั้นละเลยการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดในข้อดังกล่าวจึงนำมาซึ่งความเคลือบแคลงใจของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)และชาวพุทธกาฬสินธุ์ว่าองค์ท่านมีความผิดในข้อหาไหนกันแน่ถึงถูกประหารชีวิตแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ใดๆเลย

 แต่สิ่งที่หน้าเศร้าใจที่สุดก็คือประโยคคำพูดของ พระพรหมวชิรากร ที่ว่าให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ปล่อยวางและทำใจยอมรับมติดังกล่าวเพื่อสถานการณ์จะได้คลี่คลายไปในทางที่ดี    # ซึ่งเป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่ฟังยากอย่างงั้ยบอกไม่ถูก#

ทางด้าน นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวดสกลนคร เปิดว่า เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชุมมี “มติว่า ยืนยันคำพูดเดิมคือ ขอให้มหาเถรสมาคมทบทวนมติ หากมหาเถรสมาคมวางเฉยเรื่องนี้ ไม่ยอมจบแน่นอน ลุกสู้ทั้งหวัด!!

Leave a Reply