ขอเชิญร่วมทำบุญ “สร้างวัดพุทธปัญญาเสนา” อุทิศแด่หลวงพ่อพุทธทาส-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญาฯและมูลนิธิแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัด “พุทธปัญญาเสนา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 096-564-9446 (พระวีรศักดิ์ ชยธมฺโม)

 

Leave a Reply