มจร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรหลายตำแหน่ง

วันที่ 11 ธ.ค. 64 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลายตำแหน่ง ท่านใดสนใจสมัครคลิกดูรายละเอียด ด้านล่างนี้

1.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  https://central.mcu.ac.th/?p=8061

2.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ https://central.mcu.ac.th/?p=8067

3.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

https://central.mcu.ac.th/?p=8074

4.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

https://central.mcu.ac.th/?p=8079

 

Leave a Reply