“คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก” สารจาก “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

วันที่ 12 ธ.ค. 64  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้เขียนถึงเด็กด้วยลายมือ ความว่า

“หลายคนบอกอยากเป็นคนเก่ง”
เรื่องนี้ไม่ยาก ไม่ต้องลงทุนอะไร ขอให้ใจสู้สักหน่อย
ตื่นเช้าขึ้นมา นึกถามตัวเองว่าจะทำอะไร
ถ้ามีเพื่อน ก็ชวนกันว่า วันนี้พวกเราจะทำอะไร
ถ้านึกไม่ออก ถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่า วันนี้มีอะไรให้ลูกทำไหม อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์หรือทำประโยชน์ ถ้านึกไม่ออกจริง ๆ ทำอะไรให้น้องให้พี่ก็ได้ แต่ไม่ต้องถามว่า เราจะเอาอะไร เราจะได้อะไร ถ้าเก่งในการทำแล้ว อะไรที่จะเอาจะได้ ไว้ให้มันตามมาเอง
พอมีอะไรที่จะทำ ก็เตรียมเก่งได้เลย พอคิดจะทำ ปัญญาก็มา พอจะลงมือทำ วิริยะ ความเพียรก็มา สติก็มา แล้วสมาธิ ขันติ ทักษะอะไรต่าง ๆ ที่จะทำให้เป็นคนเก่งก็จะตามกันมาเอง แล้วก็จะเป็นคนเก่งจริง ๆ
ไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เมื่อทำงานการอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ คือเป็นประโยชน์ ก็คือเป็นคนดี เมื่อทำได้ผลเกิดความสำเร็จ ก็ใจรักอยากทำ แล้วก็มีความสุขในการทำงานสร้างสรรค์นั้นเรื่อยไป เรียกว่า ทั้งเก่ง ทั้งดี และมีความสุขด้วย
ถ้าต้องการคติธรรมไว้บอกใจตัว ก็นึกถึงคาถาที่ ๑ ว่า
– อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา
แปลว่า เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มากก็น้อย ต้องให้ได้อะไรบ้าง
ที่ว่าได้นั้น คือได้ทำ-ทำได้ และได้ปัญญา ได้ความเก่งกล้าสามารถ ได้ทำการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และความสุข
อีกคาถาก็ยิ่งดีว่า
– โยคา เว ชายเต ภูริ = ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ เพราะใช้งาน
ขอให้เป็นคนเก่ง ที่เก่งจริง และเก่งดี สมใจหมายด้วยการหมายใจที่จะทำ อย่างที่ว่ามานี้ พร้อมด้วยโชคดีและความสุขที่จะตามมาเองเป็นพรที่ยั่งยืนนาน
                                                                                             สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
                                                                                                     ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

Leave a Reply