“เจ้าคุณหรรษา” เปิด Timeline ชื่นชม “พิชิต ชื่นบาน” กับบทบาท “งานวิสาขบูชาโลก”

วันที่ 23 พ.ค. 67 หลังจาก “นายพิชิต ชื่นบาน” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลถูกฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ด้านคุณสมบัติ  ทำให้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ในขณะที่ “พระเมธีวัชรบัณฑิต” ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ IBSC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมวิสาขบูชาโลก ซึ่งเป็นพระนักวิชาการระดับ “ศาสตราจารย์” ของคณะสงฆ์ไทย และเป็นผู้มีส่วนสำคัญความสำเร็จในการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัว “Hansa Dhammahaso”  เปิด Timeline รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิต ชื่นบานกับบทบาทการจัดงานวิสาขบูชาโลกจนถึงวันลาออกจากตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอออกตัวไว้ก่อนว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จัก และไม่คุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิชิต ชื่นบานมาก่อน แต่เมื่อได้มีโอกาสมาทำงานจัดกิจกรรมนานาชาติวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19 ก็ได้แต่อนุโมทนาและชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของอดีตรัฐมนตรีท่านนี้

1:   7 พฤษภาคม 2567 เหลือเวลาอีก 13 วัน แต่รัฐบาลยังไม่ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวิสาขบูชาโลก เพราะเหตุแห่งการสับเปลี่ยนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ส่วนตัวจึงประสานกับผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม เพื่อขอคุยกับรัฐมนตรีท่านใหม่โดยตรง จนในที่สุด 8 พฤษภาคม 2567 รัฐมนตรีพิชิตได้ลงนามยามบ่าย และได้เสนอรองนายกรัฐมนตรี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจลงนามในวันที่ 8 เช่นกัน จนหนังสือไปถึงหน้านายกรัฐมนตรีเพื่อรอลงนาม

2: ระหว่าง 9-10 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานนอกทำเนียบจึงมิได้เข้ามาลงนาม 11-12 พฤษภาคม วันหยุดเสาร์อาทิตย์ จนผ่าน 13 พฤคภาคม นั่นหมายความว่า เหลือ 7 วันกำลังจะถึงการจัดกิจกรรมนานาชาติ แต่ยังไม่สามารถประชุมคณะกรรมการจัดงานอย่างเป็นทางการได้ เพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ

3: 14 พฤษภาคม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักฯ ได้ขอเอกสารคำสั่งฯ จากหน้าห้องท่านนายกฯ ถือติดมือไปให้นายกรัฐมนตรีลงนามในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรี และได้คำสั่งในคืนนั้น จนนำไปสู่การนัดประชุมคณะกรรมการที่ทำเนียบรัฐบาลที่ตึกบัญชาการ 1 ห้อง 301 ทั้งที่คืนนั้นยังไม่มีการลงเลขหนังสือ แต่ได้ลงเลขก่อนมีการประชุมเวลา 09:00 น. ของวันที่ 15 พค

4: ได้รับการประสานอย่างไม่เป็นจากหน้าห้องนายกฯ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนายกฯ จะเดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักฯ ในฐานะเป็นผู้กำกับสำนักพุทธฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนในทุกกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่าง 16-22 พฤษภาคม

5: “มีอะไรให้ผมประสานงานในนามรัฐบาลไทย หรือจะให้ทำอะไร ที่ไหน บอกผมได้เลยครับ ยินดีสนองงานพระพุทธศาสนา” ส่วนตัวได้ยินคำนี้ทุกครั้งจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่ได้พบปะพูดคุยเตรียมการจัดงานในนามรัฐบาลและชาวพุทธไทย

19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30-11:00 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ได้เดินทางไปเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยการกล่าวต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลก 3,500 รูปคน จำนวน 73 ประเทศ ที่ มหาจุฬาฯ วังน้อย

20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ปฏิบัติหน้าแทนนายกรัฐมนตรี รับหน้าที่ปาฐกถาพิเศษในนามรัฐไทย ในหัวข้อ สร้างความไว้ใจ ได้ความสามัคคี โดยใช้เวลา 25 นาทีเศษ เวลา 14:00 น. กล่าวรายงานต่อท่านประธานองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีเฉลิมฉลองฯ ต่อด้วยในช่วงเย็นเวลา 17:30 น. เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ครบ 72 พรรษา ณ พุทธมณฑล และเวียนเทียนจนเสร็จสิ้นเวลา 18:30 น.

ในฐานะที่เป็นพระธรรมดารูปหนึ่งในทีมงานที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นคณะทำงานเตรียมการจัดงานของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ กรมการศาสนา และศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้ได้เห็นแนวคิด และวิธีการทำงาน รวมถึงท่าทีของนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จากการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มแรก ก็พลันได้แต่นึกในใจตลอดเวลาของการเตรียมงานในช่วง 7 วันสุดท้ายว่า ถ้ามิได้ความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ คงยากที่จะให้งานหลายอย่างที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมงานวิสาขบูชาโลกในปีนี้ราบรื่นด้วยดี จนทำให้ชาวโลกพากันชื่นชมรัฐบาลไทย และชาวพุทธไทยที่ได้นำพาชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า 3,500 รูปคน จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสมเกียรติ และได้เปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการอย่างกว้างขวาง

กล่าวมาทั้งหมด มิได้มีเจตนาส่งสัญญานเพื่อให้เกิดผลเชิงบวก หรือเชิงลบในทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะในวิถีทางทางการเมืองนั้นได้จัดวางกฏหมายรัฐธรรมนูญเป็นบาทฐานในการคุ้มครองและบังคับใช้กับพลเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีหลักกฏหมายอื่นๆ ประกอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยบูรณาการกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตามกรอบมาตรา 67 ที่มุ่งส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มีการนำธรรมลงสู่การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ขออนุโมทนาต่อความตั้งใจดีของท่านอดีตรัฐมนตรี นายพิชิต ชื่นบาน ซึ่งแม้จะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ได้ใช้เวลาที่แสนสั้น สร้างคุณูปการที่สำคัญและน่าชื่นชมกับชาวพุทธทั่วโลก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริง ธรรมนั้นแล จะรักษาผู้ที่ประพฤติธรรม” เพราะ “ธัมมจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรมจะอยู่เป็นสุข” ธรรมะในพระพุทธศาสนาคือศาสดาที่จะทำหน้าที่คุ้มครองผู้ที่ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจ ตราบใดที่มนุษยชาติยังคงตั้งมั่นในธรรม และประพฤติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตราบนั้น ธรรมะก็จะรักษาให้ผู้นั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริฐ และนินทา

พุทธสาสนัง จิรัง ติฏฐตุฯ ขอพระพุทธศาสนาตังมั่น ยั้งยืนตลอดไปฯ

Leave a Reply