สหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปประชุมเตรียมจัดงานวันมาฆบูชา

วันที่ 22 ธ.ค.2561 พระวิเทศปุญญาภรณ์ เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป เปิดเผยว่า เมื่อวัน 20 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมามีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตยุโรปสมัยวิสามัญ เขต 3 ที่กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เป็นเจ้าภาพ โดยมีพระวิมลศาสนวิเทศ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระสำคัญคือคือการกำหนดแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมร่วมกันในวันมาฆบูชาของพระธรรมทูตในแสกนดิเนเวีย ในวันที่ 19 ก.พ.2562 ที่วัดไทยนอเวย์

“การประชุมครั้งนี้มีการเสนอชื่อพระธรรมทูตแทนตำแหน่งที่ว่างและได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มจำนวนถึง 15 รูป ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบ พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งถึงการที่อาตมาได้ทำดุษฎีนิพนธ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นประธานได้แจ้งการทำบุญวันเกิดของพระธรรมพุทธิวงศ์. ประธานสหภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วย และได้กำหนดจัดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปสมัยสามัญประจำปี ที่วัดพุทธวิหาร ประเทศเนเธอเเลนด์ในเดือนพฤษภาคมด้วย” พระวิเทศปุญญาภรณ์ ระบุ

Leave a Reply