‘อธิการบดี’มจร’ส่งส.ค.ส.พุทธสุภาษิตธรรมะอวยพรปีใหม่

วันที่ 31 ธ.ค.2561 เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ได้ส่ง ส.ค.ส.เป็นพุทธสุภาษิต “สสส.” เป็นธรรมะอวยพรเป็นสิริมงคล

Leave a Reply