พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฯรูปที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และคณะเฝ้า การนี้ได้ประทานพระบัญชาแต่งตั้งพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยรูปที่ ๑๒

หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบัญชาไปยังวัดโลกานุเคราะห์ ซอยผลิตผล ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีต้อนรับ โดยเวลา ๑๖.๓๐น. คณะพระภิกษุ สามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมเพรียงกัน ณ วัดโลกานุเคราะห์ รอถวายการต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบัญชา เวลา ๑๗.๐๐ น.​พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-ศาสนพิธีกรสมาทานศีล
​-นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
​-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
​-ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร
​-คณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะแด่ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
​-เสร็จพิธี

 

Leave a Reply