“ผอ.IBSCม.สงฆ์ มจร” แนะ 8 บทเรียนชีวิต โควิดหยิบยื่นให้มนุษย์

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Hansa Dhammahaso” ความว่า #8_บทเรียนชีวิต #โควิดหยิบยื่นให้มนุษย์ พร้อมภาพกราฟิกประกอบดังนี้

Leave a Reply