คณะสงฆ์ราชบุรี “สร้างบ้านให้โยม”

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567เวลา 08.30 น. พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง พระสังฆาธิการในพื้นที่ นายอำเภอบ้านโป่ง นายก อบต.หนองปลาหมอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าภาพ ได้มอบบ้านหลังใหม่ และเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น ให้กับนางไทย คิดดี  หมู่ 1 บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ปัจจุบันคณะสงฆ์มีนโยบาย “สร้างบ้านให้โยม” และรวมทั้ง “สร้างบ้านให้โยมพระ” หลายจังหวัด โดยเฉพาะ พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร มีนโยบายเป็นทางการให้คณะสงฆ์ภายในเขตปกครอง เร่งสำรวจ สร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้และยากจน..

Leave a Reply