สำนักงานพุทธ ฯ “ยัน” สอบแล้วคลิปฉาวเป็นเสียง “พระครูเล็ก” จริง

วันที่ 2 มี.ค. 65 กรณีมีการปล่อยเสียงคล้าย พระครูสิทธิญาณโสภณ หรือ พระครูเล็ก  เหตุเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในวงการคณะสงฆ์และในหมู่ชาวพุทธ เพราะไปพาดพิงบุคคลภายนอกและบุคคลชั้นสูงในหลายวาระด้วยก่อน

ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือตอบ นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงการสนทนาที่มีเสียงคล้ายเสียงของพระครูสุทธิญาณโสภณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสืออ้างถึง ท่านขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงการสนทนาที่มีเสียงคล้ายเสียงของ พระครูสิทธิญาณโสภณ (พระครูเล็ก) ตามที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์เพราะเป็นสาเหตุแห่งความแตกแยกในวงการคณะสงฆ์อย่างรุนแรง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือนมัสการเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เพื่อโปรดพิจารณาในทางปกครองสงฆ์และเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ได้แจ้งผลให้ทราบแล้ว สรุปความว่าเสียงในคลิปดังกล่าวเป็นเสียงของพระครูสุทธิญาณโสภณจริง

แต่พระรูปดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าร้ายให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการสนทนาอย่างคนคุ้ยเคยกัน เจ้าคณะภาค 9 (ธ) จึงได้พิจารณาว่ากล่าวตักเตือนให้ระมัดระวังในคำพูด เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะสงฆ์และการพระศาสนา

Leave a Reply