พระไม่ทิ้งโยม! วัดหลวงพ่อวิริยังค์ตั้งโรงทานบรรเทาทุกขภัยโควิด-19

วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค มาแจกให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนของวัดธรรมมงคลและบุคคลบริเวณโดยรอบชุมชนของวัดธรรมมงคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขณะที่เข้ารับต้องเข้าแถวห่างกันประมาณ 2 เมตร ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่อบุคคลรอบข้างและสุขอนามัยที่ดี

Leave a Reply