ผู้บริหาร มจร.ย้ำ “งานรับปริญญา” มีแน่ แต่อาจต้องลดกิจกรรมและขยายวันเพิ่ม “ไฟเขียว” นานาชาติเข้ามาร่วมได้

 

วันที่ 6 ต.ค. 64  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ประกาศมติของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีงานประสาทปริญญาบัตร  ระหว่างวันที่ 8-12 ธ.ค. 2564 นั่น ในขณะที่หลายฝ่ายเป็นห่วงอันเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนิสิตเข้ารับประจำปี 2564 ถึง 3, 678 รูป/คนโดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,698 รูป/คน  ปริญญาโท 669 รูป/คน และ ปริญญาเอก 320 รูป/คน ในยอดนี้ยังไม่ได้ดับรวมบรรดาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติ อีกหลายร้อยรูป/คน

พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มีงานประสาทปริญญาได้ แต่ทางมหาวิทยาลัยมีการพูดคุยกันว่า อาจต้องขอขยายเวลาเพิ่ม คือ ขอเพิ่มเข้ามาอีก 2 วัน ก็จะเป็นระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเรามีคนจำนวนมาก การเข้ารับอาจต้องกำจัดจำนวนคน นั่งภายในห้องกับด้านนอก จึงต้องขยายเวลา

สถานที่เราใช้ตึก มวก.เหมือนเดิม ตอนนี้กำลังซ่อมด้านหน้าอาคารอยู่ ซึ่งสิ้นเดือนก็เรียบร้อยแล้ว  สำหรับกิจกรรมเรื่องงานเสวนาวิชาการไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีช่องออนไลน์ แต่กิจกรรมประสาทปริญญาต้องเข้มข้น อย่างน้อยคนที่จะเข้ารับต้องมีใบรับรองการฉีดซีนครบ 2 เข้มแล้ว มีใบตรวจมีผลตรวจ ATK ตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเอาไว้ เวลาเข้ามายังอาคารมีอาจตรวจวัดอุณภูมิ สวมแมส เว้นระยะ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด

     “สำหรับคนติดตาม ต้องขอความร่วมมือ ลดจำนวนคน รวมทั้งซุ้มของวิทยาเขต ร้านค้า โรงทาน คงไม่เหมือนทุกปีที่เคยจัด สำหรับประมุขสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติที่ทางสภามหาวิทยาลัยมอบดุษฎีกิตติมศักดิ์ หรือเข็มเกียรติคุณปีนี้ เปิดให้เข้ามาได้ ซึ่งทุกอย่างการเข้ามาขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายบ้านเมือง หากท่านเข้ามาเรามีหน้าที่มอบให้ จัดการให้

       ส่วนประธานที่จะเดินทางมามอบทางเรากราบทูลนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชเช่นเดิม พระองค์จะเสด็จมาเอง หรือจะมอบหมายให้รูปใดมาแทน เราไปคิดแทนพระองค์ไม่ได้ อยู่ที่ว่าพระองค์จะทรงเมตตา เป็นอันว่า งานประสาทปริญญาของเรามีแน่ แต่อาจต้องลดกิจกรรมบางอย่างออก  และต้องขยายวันเพิ่ม..”   พระเทพปวรเมธี กล่าวย้ำทิ้งท้าย

 

Leave a Reply