พระมหาสมปองปวารณาตนก่อนสึก ขอเป็นอุบาสก ยอยกพระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิต

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ตามที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์คนดัง ออกมาเปิดเผยเตรียมลาสิกขา ฤกษ์สึก 13.09 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยได้เดินทางไปกราบลาพระอาจารย์หลายรูป อาทิ พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ พระพยอม พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพจ เป็น แม่ปอง แล้วนั้น ล่าสุด พระมหาสมปอง ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า

“ขอบคุณ 30 ปีในวงการสงฆ์ ขอเป็นอุบาสก ยอยกพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระเถรานุเถระ พระหนุ่ม-เณรน้อย ส่งเสริมการเรียนบาลีไปตลอดชีวิตของ “แม่ปอง” ครับผม”

Leave a Reply