นายก อบต. ม่วงคำนำบวชป่า

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นางสายสุรี ทนันชัย นายก อบต.ม่วงคำ อ. พาน เชียงราย พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบวชป่าม่อนป่ากุ๊กบ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 พร้อมกล่าวว่า การบวชป่าเป็นแนวทางอนุรักษ์ป่าที่เกิดจากการประยุกต์พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ด้วยประชาชนเชื่อว่าการบวชป่าโดยใช้ผ้าเหลืองพันรอบต้นไม้ เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นกุสโลบายอันแยบยลที่สอนคนให้รู้จักคำว่า “ความพอเพียง” หากใครฝ่าฝืนเข้าไปตัดต้นไม้ในอดีตเชื่อว่าต้องมีอันเป็นไป กิจกรรมของชุมชนจะส่งผลให้ให้ป่าต้นน้ำลำธารในชุมชนที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอดพ้นจากการถูกตัดทำลาย และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับต้นไม้ที่ถูกบวชและต้นไม้บริเวณใกล้เคียง

พร้อมทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเยาวชนรุ่นใหม่นี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะทำให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

Leave a Reply