“สมเด็จพระพุฒาจารย์” ระบุมติ มส. ปลด 3 จจ. “ควรต้องทบทวน”

วันที่ 10 ต.ค. 64 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร  เขต 2  พรรคเพื่อไทย เปิดเผย ว่า เมื่อวานนี ตน พร้อมด้วย ดร.เพชรวรรต วรรณพงศศิริกุล รองประธาน กมธ.ศาสนา ฯ สภาผู้แทน ฯ ,ดร. ณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษา กมธ.ศาสนา สภาผู้แทน ฯ   ได้ไปร่วมถวายภัตตาหารเพล สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยามวรวิหาร และได้เรียนถามถึงกรณีที่มหาเถรสมาคมมีมติถอดถอน เจ้าคณะจังหวัด  3 หวัด คือ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต  พระเทพสารเมธี  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธรรมยุต วัดประชานิยม ไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบมาก่อน ซึ่งเป็นการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคม ทำให้ลูกศิษย์เกิดความไม่พอใจ ออกมาประท้วง ไม่ยอมรับมติดังกล่าว โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ส่วนลูกศิษย์เจ้าคุณบัวศรี  ได้ยื่นฎีกาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะดำเนินอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว ก่อนที่มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จะประชุมในวันที่ 11 ตุลาคมนี้

สมเด็จพระพุฒาจารย์  ได้ให้ความเห็นว่า “ในวันดังกล่าว กรรมการมหาเถรสมาคมไม่ทราบมาก่อนว่า จะมีการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป และมีการแต่งตั้งใหม่อีก 3 รูป ทุกรูปรับทราบเพียงว่า มีการแต่งตั้ง 30 รูปเท่านั้น ส่วนการถอดถอนและแต่งตั้งใหม่ 3 รูป ต่างก็รับรู้พร้อมกันในการประชุมวันนั้น ดังนั้น เมื่อไม่มีกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดทราบมาก่อน ก็ควรจะทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง  แต่หากเป็นพระราชดำริ ก็ต้องกลับมาดูในข้อเท็จจริง เป็นรายๆ ไป หรือว่า มีใครมาดำเนินการอะไรในเบื้องต้นสำหรับเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่งถ้ามี ก็ควรจะมีคนรับผิดนะ หากไล่เรียงกันไป”

ดร.นิยม เวชกามา กล่าวเพิ่มเติมว่า  หลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตนเห็นว่า ควรให้ความเป็นธรรมกับเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป  ถูกผิดอย่างไรก็ไม่ควรจะปลดเอาเฉย ๆ หากมีการร้องเรียนก็ควรให้ท่านได้แก้ข้อกล่าวหา ใจเขาใจเรา  ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระไปคิดเอาเองว่า ท่านปล่อยวางได้  ถูกร้องเรียนไม่ต้องสอบก็ได้ ปลดเลย  อย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับท่าน ตนยืนยันว่า  กฎมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดถอนพระสังฆาธิการ ยังไม่ได้ยกเลิก  เพียงแก้ไขโดยเพิ่มขั้นตอนสุดท้ายเข้ามาเท่านั้น แต่ไม่ได้ยกเลิกขั้นตอนการสอบ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกัน  เมื่อไม่ยกเลิก ก็ยังต้องใช้อยู่ หากจะไม่ใช้ขั้นตอนการสอบ ก็ต้องระบุเอาไว้ในกฎมหาเถรสมาคมว่า “ยกเลิก” ก็ไม่ต้องใช้ แต่กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ก่อนจะถอดถอน ให้ผู้ปกครองสอบหาความจริงมาตามลำดับ ตั้งแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน จนได้ความชัดเจนตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน จึงเสนอให้ มส พิจารณาทุกกรณีไป จากนั้น สมเด็จพระสังฆราชจึงนำขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระราชดำริ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ตามที่แก้ไขใหม่เพิ่มเข้ามา และขั้นตอนนี้มักถูกนำมาอ้างว่า “เจ้าคณะจังหวัด 3 รูป ถูกปลดเพราะใช้กฎหมายใหม่ แก้ไขแล้ว ไม่ต้องสอบก็ปลดได้” ซึ่งไม่ถูกต้อง

      “อย่างไรก็ตาม หากมีการต่อสู้กันทางกฏหมายพิสูจน์แล้ว ปรากฏว่า ผู้ปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็จะเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ตามกฏมหาเถรสมาคม ซึ่งก็อาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ในฐานะที่พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 45 พรบ. คณะสงฆ์ ด้วย”

Leave a Reply