“อลงกรณ์”เผย”กรมชลประทาน”เร่งช่วยกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

วันที่ 17 ก.ย. 65 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำของสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเล ที่สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3 (คลองด่าน)และสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ ว่า กรมชลประทานเร่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดด้วยการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 220 เครื่องที่ติดตั้งตามสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำโดยสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก สูบน้ำลงแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงทางฝั่งตะวันออกและสูบลงอ่าวไทยทางทิศใต้

 วันละ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 525 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ณ วันที่ 16 กันยายนและกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก ซึ่งหากรวมปริมาตรน้ำที่กรมชลประทานผันน้ำตั้งแต่วันที่

 11 กรกฎาคมถึงวันนี้มีจำนวนถึง 1,893 ล้านลูกบาศก์เมตรเปรียบเทียบเท่ากับปริมาณน้ำกว่า2เท่าครึ่งของความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถือเป็นระบบระบายน้ำหลักของกรมชลประทานในการช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและ สมุทรปราการ.

ทั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจของที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.และคณะประกอบด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดานายพัฐนันท์ แสงรัฐวัฒนะ นายวิษณุศักดิ์ จิรกฤติยากุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. ดร. ดุสิต พันธุ์เสือ นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ นายชิโนทัย ลักษณ์กุลมาศ นายจิรายุ แก้วสีดา และนายเฉลิม จันทร์เภา ทีมงานพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเล ที่สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3 และสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน นาย ยงยส  เนียมทรัพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสมเดช  ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร นายฐิติกร  ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยโดยสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3  มีเครื่องสูบน้ำขนาด 15 ลบ.ม.ต่อวินาที  จำนวน 4 เครื่อง  ประสิทธิภาพการระบายน้ำ 60 ลบ.ม.ต่อวินาที  คิดเป็นปริมาตรน้ำวันละ  5.18 ล้าน ลบ.ม. ช่วยระบายน้ำจากสถานีสูบน้ำหนองจอก และสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์มาลงคลองพระองค์ไชยานุชิตจนถึงสถานีสูบน้ำคลองด่านระบายออกสู่อ่าวไทย

ส่วนสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์  มีเครื่องสูบน้ำขนาด 15 ลบ.ม.ต่อวินาที  จำนวน 5 เครื่อง  ประสิทธิภาพการระบายน้ำ 75 ลบ.ม.ต่อวินาที  คิดเป็นปริมาตรวันละ  6.48 ล้าน ลบ.ม. ผันน้ำจากคลองประเวศน์บุรีรมย์ ในเขต กทม. ระบายลงมาตามแนวดิ่งผ่านคลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ มาลงคลองสำโรง  และระบายลงคลองเจริญราษฎร์  เพื่อระบายออกสู่อ่าวไทย  โดยทั้ง2สถานีสูบน้ำเป็นส่วนหนึ่งสถานีสูบน้ำ 9 สถานีของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ชป.ที่11 กรมชลประทาน

Leave a Reply