โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรม พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงบนที่ราบสูง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563 สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระราชทานพระพุทธรูป (ที่ได้รับจากการทูลเกล้าถวายจากวัด องค์กรต่างๆ ) แก่พระเทพกิตติเวที ประธานกรรมการโครงการพระธรรมจาริก เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เพื่อมอบถวายให้กับพระธรรมจาริก อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อาศรมในพื้นที่ต่างๆ 16 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ในการนี้พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และพระอุดมบัณฑิตในฐานะรองประธานโครงการฯ ได้บรรยายถวายความรู้ให้กับคณะสงฆ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูปและทุนเล่าเรียนหลวงแต่โครงการพนะธรรมจาริก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าสืบต่อไป โดยศูนย์ประสานงานโครงการอยู่ที่วัดเบุญจมบพิตร กรุงเทพมหานครและวัดศรีโสดาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพระธรรมจาริกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2508 โดยดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) อดีตเจ้าคณะหนเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และนายประสิทธิ ดิสวัฒน์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาศรมของพระธรรมจาริกจำนวน 300 กว่าแห่ง

ในระหว่างปี 2540-2560 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการพระธรรมจาริก ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในนามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

ในปี 2543-2562 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ ได้ส่งพระบัณฑิตอาสาสมัครขึ้นไปร่วมทำงานกับพระธรรมจาริก โดยได้สร้างศูนย์ประสานงานโครงการที่สำนักสงฆ์ห้วยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การทำงานของคณะสงฆ์บนพื้นที่สูงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ปี 2562 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้ให้ความอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาเกื้อกูลและสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร

ในปี 2562 พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ พระเทพศาสนาภิบาลได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพระธรรมจาริก และ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่เขกน้อย อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่บ้านแสนเจริญ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมอบทุนและพระพุทธรูปสนับสนุนโครงการทั้งสอง

ปี 2563 คณะกรรมการโครงการพระธรรมจาริก ได้จัดให้มีการอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 69 รูป เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีแนวคิดและกระบวนการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์

Cr.เฟซบุ๊ก Suthito Aphakaro

Leave a Reply