เจ้าคณะกทม.เข้ม!!.. ประกาศห้ามวัดในกทม.จัดงานบวช-งานวัดทุกประเภท

     เจ้าคณะกทม. ออกประกาศคณะสงฆ์กทม.ป้องกันโควิด-19 งดจัดงานบวช-ค่ายคุณธรรมและงานวัด ประจำปี 2564 พระภิกษุสามเณรต้องใส่หน้ากากอนามัยออกบิณฑบาต

*************************************

วันนี้ (6 ม.ค.64)  พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และกว้างขวางในเขตพื้นที่บางแห่งของกรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์กรุงเทพฯ มีความเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯดำเนินการ ดังนี้

       1.หลีกเลี่ยง งดการเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

       2.งดการจัดกิจกรรมงานบรรพชาสามเณร และงานอุปสมบท ประจำปี 2564

       3.งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชนออกค่ายคุณธรรม ประจำปี 2564

       4.งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การจัดงานวัด งานบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

       5. ขอให้พระภิกษุ สามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

      6.ให้ทุกวัดในกรุงเทพมหานคร รณรงค์การป้องกัน ดำเนินการปิด-เปิดประตูวัด และสถานที่สำคัญภายในวัด ตามเวลาที่เหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ตามจุดสำคัญภายในวัด ตลอดถึงทำความสะอาดรอบบริเวณวัด

      7.หากพบพระภิกษุ สามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 เพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือ

        ทั้งนี้ขอให้พระภิกษุ -สามเณร ปฎิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

Leave a Reply