เคลียร์จบแล้ว!! ปัญหารถรับ-ส่งนิสิตมหาจุฬา ฯ

            จากการที่มีพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โพสต์เฟชบุ๊คเรื่องที่มหาวิทยาได้ตัดงบประมาณเรื่องสวัสดิการนิสิตโดยเฉพาะเรื่องรถเมล์รับ-ส่งนิสิต ตัดลงเหลือแค่ 3 คันและนิสิตนั่งแออัดยัดเยียดกันยังกะปลากระป๋องนั้น

            วันนี้ทีมงานได้ไปสังเกตรถเมล์แดงรับส่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีรถเมล์จอดอยู่จำนวน 9 คัน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงว่า

            “ ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดเทอมวันแรกและรถเมล์มาไม่ครบ 9 คันตามที่นัดเอาไว้ และอีกส่วนหนึ่งสำคัญคือ ปกติมี 3 จุดให้นิสิตขึ้นเพื่อเดินทางมายัง มจร วังน้อย คือ สนามหลวง วัดศรีสุดาราม และจตุจักร วันแรกจุดที่สนามหลวงเนื่องจากวันที่ 14 ที่ผ่านมามีการชุมนุมจุดจอดรถเดิมเจ้าหน้าที่ไม่ให้จอดเพราะมีการปิดสนามหลวง จึงต้องไปจอดที่อื่น อาจทำให้นิสิตบางรูปอาจหงุดหงิด  ซึ่งตอนนี้ผู้บริหารแก้ปัญหาให้แล้ว ไม่มีปัญหาแล้ว..”            ทางด้านผู้บริหารองค์กรนิสิตรูปหนึ่ง จำวัดอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม กล่าวว่า “ไม่อยากจะพูดมาก มันแออัดจริง ๆ โดยเฉพาะวันจันทร์ขามายัง มจร และวันพุธคือวันนี้ตอนกลับ เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่มาวันจันทร์ และบางรูปจำวัดที่หอพัก มจร วังน้อยและวันพุธจะกลับวัดในกรุงเทพกัน เดียวคอยดูว่า มันเป็นดั่งที่อาตมาว่าจริง ๆ หรือไม่ เรื่องนี้อยากให้ผู้บริหารมาดูแลและแก้ปัญหาต่อไป..”

            จากการสอบถามแม่ชีอีกคนหนึ่งเป็นนิสิตคณะพุทธศาสตร์ เล่าว่า ปีที่แล้วไม่แออัดเท่านี้ ปีนี้แออัดมาก นิสิตบางรูปมาจองที่นั่งตั้งแต่บ่ายสามโมง ขามาบางรูปต้องยืนตลอดทาง อยากให้ผู้บริหารเพิ่มรถให้ด้วย

            แต่มีพระนิสิตหลายรูปกล่าวว่ารถบางเที่ยวมันก็เต็ม บางคันมีพระนิสิตน้อย อยู่ที่จังหวะการเลิกเรียน และการจัดตารางเรียนของผู้บริหาร โดยส่วนตัวคิดว่า รถเท่าที่มีเพียงพอแล้ว แต่อาจต้องจัดการเรื่องวันเวลาเรียนของนิสิตให้สอดคล้องกับการรับส่งนิสิตของเรา.

          “โชคดีหลังเป็นข่าวแล้วผู้บริหารของ มจร คือ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาท่านมาดูแลเองและก็คอยแก้ปัญหาให้ วันนี้รู้สึกมาครบ 9 คันแล้ว แต่ทราบว่าหากไม่พอมีรถสีชมพูอีกคันคอยสแตนบายอยู่..”

            ในขณะที่ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร  วันนี้ได้ลงมาแก้ปัญหาและเรียกองค์กรนิสิตและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มาร่วมพูดคุย โดยให้นิสิตสะท้อนปัญหาและทางออก ซึ่งผู้บริหารองค์กรนิสิตได้เรียกร้อง 3 ข้อ คือ หนึ่ง ขอให้เพิ่มจำนวนรถรับ -ส่ง สอง ต้องการถังขยะมาตั้งบริเวณท่ารถรับ-ส่ง และ สาม ให้กำหนดรถจอดรับ – ส่งให้ชัดเจน โดยเฉพาะสายรับส่งเส้นนวนคร

            เรื่องนี้พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวว่ายินดีจะจัดการให้ทั้ง 3 เรื่อง ไม่มีปัญหา สำหรับข้อแรกให้นิสิตไปพูดคุยกันว่าสายไหนต้องการแบบไหนแล้วมาสรุปกันอีกครั้ง โดยทางผู้บริหารยินดีเพิ่มให้สายละ 1 คัน ส่วนข้อ 2 ดำเนินการได้เลย  และสุดท้าย ให้กองกิจการนิสิตคุยกับองค์กรนิสิตและรถรับส่งเส้นสายนวนครว่า ให้รับหรือส่งตรงจัดไหน..

            ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากงบประมาณ แต่เกิดจากการบริหารจัดการ ซึ่งบางคันก็มาน้อย มาคันก็มามาก จากการสอบถามนิสิตบางรูปก็บอกว่าเพียงพอ บางรูปก็สะท้อนปัญหามาดั่งที่ทราบกัน

         “รถมีจำนวนเพียงพอ ไม่มีปัญหาแล้ว แต่ขอให้บริหารเวลา คือให้ขยายเวลาเข้า-ออกให้เหมาะสมเท่านั้นเอง..ยืนยันว่า วันนี้ปัญหาเรื่องรถรับส่งนิสิตของเราจบแล้ว..” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

            ซึ่งหลังจากการพูดคุยจากการสอบถามผู้บริหารองค์กรนิสิตและนิสิตหลายรูป พอใจกับการแก้ปัญหา  แต่ก็รอดูว่าหลังจากนี้ไป..จะเป็นดังที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารับปากไว้หรือไม่

***************************

Leave a Reply