วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปี จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาต้อนรับปีใหม่

วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปี จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เจริญชัยมงคลคาถา – อธิษฐานจิต ให้ทุกคนบนโลกสงบสุข สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ให้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคล และสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2565

วัดพระธรรมกาย จึงจัดกิจกรรมงานบุญต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2566 โดยกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 2565 – 1 ม.ค. 2566 และในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 00.30 น. เป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมรับฟังโอวาทปีใหม่จากพระมหาเถระ และนั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และอธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ประชาชนทุกคนบนโลกสงบสุข รอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย ช่วงส่งท้ายปี เวลา 23.30 น. สาธุชนร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ต่อด้วยพิธีฉลองชัย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรต้อนรับศักราชใหม่ ตลอดคืนถือเป็นโอกาสดีในการสั่งสมบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี 2566

“การทำทาน รักษาศีล ทำใจให้ผ่องใส ถือเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสุขให้แก่ตนเอง และความสงบสุขต่อชาวโลก จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-831-1000 หรือ FB, IG, Tw และ LINE Official Account ที่ @Dhammakaya” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

Leave a Reply