ใครเป็นใคร “สุดยอด 10 พระนักปราชญ์แห่งยุค”

              คณะสงฆ์ไทยมีพระภิกษุที่มีองค์ความรู้ทั้งด้านโลกุตตระธรรมและโลกิยธรรมหลายร้อยรูปและมีวัตรปฎิบัติที่นำมาซึ่งความเลื่อมในศรัทธา  การคัดมาเพียง 10 รูปนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากการคัดสรรและจากการประเมินของกองบรรณาธิการเท่านั้น..

Leave a Reply