400บาทค่าแรงพระให้!ไม่ต้องรอนายกฯใหม่

วันที่ 16 มี.ค 2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า “มุ่งสู่กรุงหลั่งไหลกันมา ลำบากกายา หวังมาหางานทำ” ค่าแรงวันละ 400 ไม่ต้องคอยท่านนายกฯใหม่ ไม่รู้จะสนับสนุนพลังงานไทยหรือไม่ก็ไม่ว่ากัน แต่ที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดการศึกษาแบบมีงานทำ พึ่งจบงานแรกที่ปทุมธานีกำลังติดตั้งขนาด 130 กิโลวัตต์ กำลังเริ่มงานที่ 2 ที่นนทบุรี ติดตั้งบนดาดฟ้าแบบไม่เจาะพื้นขนาด 30 กิโลวัตต์

ทีมงานช่างขอข้าวชุดที่สองหลังจากแก้ศูนย์เสร็จ กำลังเดินทางไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียนไว้ช่วยครอบครัว โดยการไปสมทบเพื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์ตามโรงงาน โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าหรือแล้วแต่ว่าใครจะจ้างก็ไปขอให้เป็นงานสุจริต ไม่รับงานทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ มีทีมงานชุดเล็ก ม.1 – ม. 2 ส่วนหนึ่งก็จะติดตั้งให้ปั๋มน้ำสู้ภัยแล้งให้กับชาวบ้าน วัด สำนักสงฆ์ในแถบชนบทไม่มีไฟฟ้าใช้ และเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจมาดูงานในโรงเรียน

นี่ก็เป็นผลงานการบ่มเพาะ ผลผลิตจากโรงเรียนศรีแสงธรรมที่สอนวิชาโซล่าร์เซลล์เป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้โดยไม่ต้องรอนายกฯใหม่ให้ปวดใจก็ได้วันละ 400 แล้ว เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนมีงานทำ นักเรียนมีรายได้ช่วงปิดภาคเรียนห่างไกลยาเสพติด นี่จึงเรียกว่า

#การจัดการศึกษาแบบมีอาชีพ
#ทีมงานช่างขอข้าว
#ซิลิคอนวัลเลย์ศรีแสงธรรม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2562 ที่ผ่านมาเพจ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ว่า “จำใจมาหาเงินทอง เลี้ยงปากเลี้ยงท้องพี่น้องที่บ้านนา” การศึกษาแบบมีงานทำ งานแรกที่ปทุมธานีกำลังติดตั้งขนาด 130 กิโลวัตต์

ทีมงานช่างขอข้าวชุดแรกที่เดินทางไปทำงานหารายได้ระหว่างเรียนไว้ช่วยครอบครัว โดยการไปทำงานติดตั้งโซล่าร์เซลล์ตามโรงงาน โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าหรือแล้วแต่ว่าใครจะจ้างก็ไปขอให้เป็นงานสุจริต ไม่รับงานทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ทีมงานชุดเล็ก ม.1 – ม. 2 ส่วนหนึ่งก็จะติดตั้งให้กับชาวบ้าน วัด สำนักสงฆ์ในแถบชนบทไม่มีไฟฟ้าใช้ และเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมให้กับภาคส่วนต่างๆ
เป็นผลการบ่มเพาะ ผลผลิตจากโรงเรียนศรีแสงธรรมที่สอนวิชาโซล่าร์เซลล์เป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน นี่จึงเรียกว่า

#การจัดการศึกษาแบบมีอาชีพ
#ทีมงานช่างขอข้าว
#ซิลิคอนวัลเลย์ศรีแสงธรรม

Leave a Reply