แต่งตั้ง “รก.เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย”

 

 วันที่  12 ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) อายุ 93 ปี รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย (ญวนนิกาย) เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย”

พร้อมกันนี้ได้มอบคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ในการแต่งตั้ง องสรภาณมธุรส (พชรกรโกศล เหยี่ยวหาย) รองปลัดขวาอนัมนิกาย ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา (USA) ในการดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร

และคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ในการแต่งตั้ง องสุตบทบวร(ไพรัตน์ เหว่ตี้) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม ในการดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม จังหวัดปทุมธานี ด้วย

Leave a Reply