ปฏิบัติธรรมที่บ้าน! สถาบันวิปัสสนาธุระ”มจร”ประกาศงดกิจกรรมป้องไวรัส covid -19

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เพจ “สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความว่า ประกาศงดโครงการปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid -19

Leave a Reply