หลวงพ่อใจบุญทุ่มเงิน 2 ล้าน เปลี่ยนศาลาวัด-หอระฆัง เป็นโรงผลิตน้ำดื่มโยมดื่มฟรีทั้งอำเภอ


เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีพระสงฆ์ใจบุญทุ่มเงินซื้อเครื่องกรองน้ำต่อท่อประปาแจกจ่ายชาวบ้านใช้ฟรีทั้งอำเภอ ที่วัดโนนสูง ต.โนนสูง ในเขตเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ พบ พระครูสีลธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดโนนสูง กำลังตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในศาลาวัด ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นโรงผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค มีถังพักน้ำขนาด 2,500-3,000 ลิตร ตั้งเรียงรายอยู่จำนวนกว่า 20 ถัง

อีกทั้งบริเวณชั้นบนสุดของหอระฆัง ความสูงประมาณตึก 6 ชั้น ยังมีถังน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่เพื่อส่งน้ำในระยะทางไกลกว่า 10 กิโลเมตรอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ติดตั้งไว้ทั่วหมู่บ้านทั้งในเขตเทศบาล ตำบลขุนหาญ อบต.ขุนหาญ อบต.โนนสูง แล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน รวมกว่า 120 จุดทั่วทั้งเมือง

#พระครูสีลธรรมโสภณ เล่าว่า อาตมามีแนวคิดอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะทุกชีวิตขาดน้ำไม่ได้

จึงได้ร่วมกับชาวบ้านปรับปรุงศาลาวัดเก่าเป็นสถานที่ตั้งจุดกรองน้ำ และจุดพักน้ำดิบซึ่งเป็นน้ำที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินลึกประมาณ 40 เมตร มาผ่านระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน

โดยมีเจ้าของกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานด้วย สามารถใช้ดื่มกินได้ เพื่อใช้ในวัดและเปิดให้ชาวบ้านนำกลับไปอุปโภค-บริโภค ที่บ้านได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ต่อมาอาตมา เริ่มมีแนวคิดขยายท่อส่งน้ำเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันลงแรงโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแรงงานแต่อย่างใด

โดยการขุดดินวางท่อและติดตั้งถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ทุกซอกซอย ระยะห่างประมาณจุดละ 40-50 เมตร ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ใช้งบก่อสร้างไปแล้วประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนี้ เป็นเงินปัจจัยที่ชาวบ้านร่วมกันทำบุญมาทั้งสิ้น

รวมปัจจุบันทางวัดได้ต่อท่อน้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคให้กับชาวบ้านแล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 ตำบล ราษฎรกว่า 2,000 ครัวเรือน ประกอบด้วย ในเขตเทศบาลตำบลขุนหาญ คือ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 เขตเทศบาลตำบลโนนสูง บ้านหนองบัว บ้านกระเบากระเจา บ้านจะกุด บ้านนา และบ้านค้อตานี และเขต อบต.ขุนหาญ คือบ้านขุนหาญ หมู่ที่ 9

ระยะทางส่งน้ำไกลสุด 10 กิโลเมตร ชาวบ้านทั้งในเขต 3 ตำบล และตำบลใกล้เคียงใน อ.ขุนหาญ สามารถนำภาชนะมารองน้ำไปใช้ได้ฟรีทุกคน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Cr : ไพรินทร์ กระโพธิ์ // ศรีสะเกษ

Leave a Reply