“วัดไทยแดนพุทธภูมิ” นำพระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ “เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มอบหมายให้ พระครูธรรมธรรมธรสงกรานต์ นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ ในเมืองกุสินารา ไทย พม่า ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน อินเดีย เนปาล กัมพูชา จำนวน ๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในอุโบสถ เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ.

 

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

Leave a Reply