วัดพระธรรมกายโทชิหงิญี่ปุ่น จัดบวชธรรมทายาทนานาชาติถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วัดพระธรรมกายโทชิหงิร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในพิธีกรรมอันเป็นมงคลนี้มีธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย รวม 15 ท่านเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียวเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีสาธุชนทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนกว่า 160 ท่าน ทุกท่านต่างปลื้มปีติในบุญกุศลและในโอกาสที่ได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระบรมราชวงศ์อย่างยิ่ง หลังจากเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบทแล้วพระภิกษุทั้ง 15 รูป จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคลตลอดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน

Leave a Reply