กมธ.ศาสนาฯ รุก หารือ มส. / สำนักพุทธ

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ที่สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนคณะกรรมาธิการศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมกับ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธฯ

นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ได้ทำงานเชิงสร้างสรรค์เป็นที่ประจักร โดยที่ผ่านมาได้นอกจากได้ลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งทางด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเพชรบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครปฐม สมุทรปราการ นครราชสีมา หนองบัวลำภู ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาช่วยเหลือ ประสานงานและปิดช่องโหว่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้มีหน้าที่อาจจะเข้าไม่ถึงการประสานงาน ที่ผ่านมาในกรณีโควิด-19 จากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอเงินเยียวยาให้กับภิกษุ-สามเณร จำนวน 60 บาทต่อรูปจำนวน 2 เดือน คณะกรรมาธิการศาสนาฯ หลังจากประชุมในคณะแล้วหากเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไปก็ได้ถึง 5,000 บาท คณะกรรมาธิการจึงได้เสนอไปยังรัฐบาล เพื่อให้สนับสนุนเงินเยียวยา 100 บาทขึ้นไปต่อรูป ระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น

ทางด้าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทราบถึงมี พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 แต่ยังไม่มีกฎหมายลูก ทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ยังไม่มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอ ทางกรรมาธิการฯ จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทิศทาง เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงคณะสงฆ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีการวางแผนงานและกำหนดทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ยังได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศาสนา อีกด้วย

 

ส่วน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตนมีความปีติใจที่คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือและเติมเต็มในส่วนที่อำนาจหน้าที่ของข้าราชการยังไม่สามารถเข้าถึง นายณรงค์ ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า ครั้งนี้ถึอเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นมา ได้มีคณะกรรมาธิการศาสนาฯ มาร่วมประชุมและให้ความช่วยเหลือกับสำนักพุทธฯ อย่างเต็มที่

หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ได้เข้ากราบนมัสการคณะมหาเถรสมาคม รวมถึงนายสุชาติ อุสาหะ ได้กล่าวรายงานถึงอำนาจบทบาทหน้าที่ ของกรรมาธิการ หลังจากนั้นได้รับโอวาทจาก สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถระสมาคม ได้ให้โอวาท กับคณะกรรมาธิการศาสนา ให้ช่วยผลักดันให้สถาบันศาสนาเข้มแข็ง อย่างเสมอภาค

*********************

Leave a Reply