ยูเอ็นไทยปิดสำนักงานฉลองวิสาขบูชาโลก ไฉนไทยพุทธทั้งผองเปิดศึกกันวุ่นวาย

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก เพราะเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของหนึ่งในมหาบุรุษของโลกนามว่า “พระพุทธเจ้า” ย้ำว่า นอกจากจะสำคัญต่อชาวพุทธแล้ว ยังสำคัญต่อชาวโลก ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกชาติ และมนุษยชาติทุกหมู่เหล่า

วิสาขบูชาโลกจึงนับเป็นโอกาสแห่งการจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างทางการ ทั้งยูเอ็นได้มีการปิดสำนักงานใหญ่ เพื่อโอกาสให้มีการจัดงานและร่วมพิธีอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ประเทศไทยก็มีการเปิดหอประชุมใหญ่ UNESCAP ผู้บริหารระดับสูงมากล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีกับชาวพุทธ เจ้าหน้าที่ก็เข้ามามีส่วนจัดเตรียมงาน และร่วมเฉลิมฉลอง เลขาธิการใหญ่ก็ส่งสารมาร่วมแสดงความยินดีทุกปีมิเคยขาด

ในทางกลับกัน พอหันมามองสถานการณ์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ท่ามกลางสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง กลับเต็มด้วยความสับสนวุ่นวาย หมู่พุทธบริษัทกำลังใส่ร้ายป้ายสี สร้างสถานการณ์ วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างครึกโครม และเมามัน

วิสาขบูชาโลก คือ ช่วงเวลา หรือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อสร้างสำนึกร่วมในการตระหนักรู้ถึงกตัญญกตเวทีต่อพุทธองต์ และน้อมนำเอาสติ สมาธิ และพุทธปัญญามาสู่การปฏิบัติ หยุดพักสิ่งต่างๆ หันมาทบทวนกายใจของตัวเองว่าประพฤติตัวดำรงตนสอดรับกับวิถีและลมหายใจของพุทธองค์มากน้อยเพียงใด

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ขออ้อนวอนให้พุทธศาสนิกขนในสังคมไทย ได้หยุดเถิด หยุดพัก และพากันสงบนิ่ง แล้วหันมาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผ่านอามิสบูชา ทำบุญทำทาน การสวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียน และปฏิบัติบูชา ผ่านการถือศีล ปฏิบัติธรรม โดยการนำธรรมลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชาโลกเป็นวันแห่งการรู้ ตื่น และเบิกบานอย่างแท้จริง

Leave a Reply