ว่าที่ผู้สมัคร “ส.ก.” ขอประชาชนต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 วันที่   13 ต.ค.  64 เวลา 11.30 น. ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร และว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้เข้ากราบพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค 7 พร้อมได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ น้อมอุทิศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

  ดร.ณพลเดช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมน้อมอุทิศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 จากกิจกรรมวันนี้ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเสาหลักของประเทศชาติที่ยากจะแยกจากกันได้ ต่างฝ่ายต่างหนุนซึ่งกันและกัน เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพราะทุกฝ่ายทุกขั้วทุกพรรคการเมืองต่างมีใจเป็นหนึ่งที่จะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำกิจกรรม ซึ่งยากที่จะมีวาระที่ประชาชนคนในชาติจะมีวาระที่จะรวมใจเป็นหนึ่งนอกจากการเข้าวัดทำบุญ หากพิจารณาจากประวัติชาติไทยเราเสียเมืองกันหลายครั้งหลายครา แต่สุดท้ายก็จะมีผู้กล้าที่เป็นชนชั้นผู้นำ ต้องถือดาบออกรบเพื่อรักษาอธิปไตยให้กับผืนแผ่นดิน ทำให้ชาวไทยชาวสยามอยู่รวมกันอย่างผาสุก การออกไปสู้รบของผู้นำต้องแลกกับเลือดและชีวิต การกระทำต้องเสี่ยงแต่กระนั้นพระสงฆ์ในสมัยนั้นถือเป็นกำลังหลักที่จะเป็นผู้ปลุกใจ สร้างขวัญ ให้กำลังใจกับเหล่าทหารหาญ ที่จะไปออกรบไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสกน้ำมนต์ ผ้ายันต์ พระเครื่องต่างๆ ที่จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทหารไทย  สถาบันหลักของชาติไทยเรามีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply