‘คณะสงฆ์-คณะรัฐบาลจีน’ร่วมฟังเทศน์วันวิสาขะที่วัดประยุรฯ

วันเสาร์ ที่ 18 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. รักษาการประธานพุทธสมาคมจีน รองประธานพุทธสมาคมจีน คณะสงฆ์จีน และคณะรัฐบาลจีน ได้เดินทางไปวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก โดยได้ฟังพระเทศนาจากพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และได้เวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ในโอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และพระผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ได้ถวายการต้อนรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมในครั้งนี้

(ภาพ/ข่าว/Likit boonlakon/siro tigercup)

Leave a Reply