25ม.ค.! “สป.อว.”จัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านให้กับคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ID : 960 2743 2884 Passcode : 234406 ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 500 คน ทั้งนี้ ทาง สป.อว. ได้ทำหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งแล้ว

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง : Facebook Live : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Youtube : https://youtu.be/DYYR9uVPRAI สามารถ Download เอกสาร ได้ที่ http://www.basd.mua.go.th/Page/News_Detail.aspx?type=sem&id=M%2fKszA1ij5A%3d

Leave a Reply