วัดพระธรรมกายสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ อธิษฐานจิตให้ทุกคนบนโลกรอดพ้นจากโรคภัย

วัดพระธรรมกายสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เจริญชัยมงมลคลคาถา – อธิษฐานจิต ให้ทุกคนบนโลกรอดพ้นจากโรคภัย สั่งสมบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผ่านระบบ Zoom

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ให้ประชาชนได้สร้างบุญเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่ 2565 ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 00.30 น. พร้อมรับฟังโอวาทปีใหม่จาก พระมหาเถระ นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ฟังคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญชัยมงคลคาถา และอธิษฐานจิตให้ ประชาชนทุกคนบนโลกรอดพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย และอุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ช่วงส่งท้ายปี เวลา 23.30 น. มีพิธีจุดประทีปแปรอักษรและรูปภาพตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา สุขสันต์วันปีใหม่ Happy New Year 2565” จากนั้นร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ต่อด้วยพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 4,000,002,565 จบ และผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆัง 65 ครั้ง ต้อนรับศักราชใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Leave a Reply