วัดพระธรรมกาย ตักบาตรใหญ่กลางเมือง Woking, ประเทศอังกฤษ แด่คณะสงฆ์จาก 5 ประเทศ

วันที่ 15 ส.ค. 65  เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานตักบาตรพระเข้าพรรษา International Alms Giving 2022 ณ ใจกลางเมือง Woking (โวคคิ่ง) ณ ลาน Jubilee Square (จูบีลี่ สแควร์) โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก คณะสงฆ์จาก 5 ประเทศคือ อังกฤษ, สกอตแลนด์ พม่า ศรีลังกาและอินเดีย มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พิธีกรรมเริ่มโดยประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย และพิธีอาราธนาศีล 5 จากนั้น Mr. Mark Hua (มาร์ค ฮัว): Representative of Buddhists. ตัวแทนของอาสาสมัครชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตักบาตรในครั้งนี้ คือเพื่อถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ในการทำบุญในช่วงเข้าพรรษา และจะได้แบ่งอาหารบางส่วนไปมอบให้กับองค์กรดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้านในอังกฤษ 2 องค์กรคือ Food Bank และ York Road Project

ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าการเมืองโวคกิ้ง Saj Hussain (Mayor of Woking City) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานตักบาตร และได้กล่าวความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ ก่อนจะเป็นตัวแทนรับมอบอาหารจากคณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ พระมหารณภพ โชติลาโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน กล่าวอนุโมทนาบุญในทุกความดีของทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้

ลำดับหลังจากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความในใจและกล่าวขอบคุณจากผู้ดูแลองค์กรช่วยเหลือทั้ง 2 โดยตัวแทนจาก Woking Food Bank (โวคคิ่ง ฟูด แบงค์) คือ Ms. Alison Buckland (อลิสัน บัคแลนด์) และตัวแทนจาก York Road Project (ยอร์ค โรด โปรเจค) คือ Mr. Stephen Ireland: (สตีเฟน ไอร์แลน) ซึ่งทั้งสองต่างประทับใจในความมีน้ำใจของชาวพุทธทุกท่านเป็นอย่างมาก

จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลฯ กัลฯ พรทิพย์ แซ่ลิ้ม กล่าวนำเป็นภาษาบาลี, กัลฯ หลิว ฮั่นเจา กล่าวนำเป็นภาษาอังกฤษ และกัลฯ ณัฐยา แช่มไพโรจน์ กล่าวนำเป็นภาษาไทย  ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรจากคณะสงฆ์ พระอาจารย์  Phra Dr. Nicholas Thanissaro ได้นำนั่งสมาธิ เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ และเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วทุกท่านได้กล่าวคำอธิฐานจิตตักบาตรนำโดยกัลฯ ฐาน์ณิชา  แซ่ลิ้ม และคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทุกท่านต่างประทับใจและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งต่อๆ ไปที่จะมีจัดขึ้นในทุกๆ ปี

Leave a Reply