จัดฉลอง 84 ปี หลวงพ่อสอิ้ง พระเถระเมืองสุพรรณยิ่งใหญ่

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในนามคณะศิษยานุศิษย์วัดสองพี่น้อง วัดดอนเจดีย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 4 ม.ค. 2562 ปีใหม่ ปีหมู เมืองสุพรรณจะแตก มิใช่เพราะการเมือง แต่เป็นเพราะคณะศิษย์หลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง) ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสทั่วปประเทศจำนวนมาก จะไปชุมนุมเพื่อมุทิตาสักการะ หลวงพ่อเล็ก พระอาจารย์ของชาวเมืองสุพรรณ ที่มีอายุวัฒนมงคล 84 ปี ที่บริเวณพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปแกะสลักขนาด 35×25 เมตร “หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกคู่ฟ้าดิน” ณ หน้าผามังกรบิน พุทธมณฑลสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

 

พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินันโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เกิด 4 มกราคม พ.ศ. 2477 นามเดิมว่า สอิ้ง อาจสน์สถิตย์ เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำในการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในสุวรรณภูมิประเทศ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2557 เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา คือประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์บางแบบงอนิ้วพระหัตถ์

พระศรีธวัชเมธี ระบุด้วยว่า พระธรรมพุทธิมงคล จึงเป็นทั้ง “ศักดิ์” และ “ศรี” ที่คณะสงฆ์และชาวสุพรรณภูมิใจ” การที่หลวงพ่อเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงทั่วราชอาณาจักรว่าเป็นพระนักเทศน์ชั้นครู นักประพันธ์ชั้นนำ และนักพูดที่มีลีลา ไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะสูงวัย เช่นเมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พูดเรื่อง ศีลห้าพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐมนานกว่า 2 ชั่วโมง โดยเสนอให้ที่ประชุมที่มีเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักพุทธฯทั่วประเทศ ที่มาประชุมเรื่องศีล 5 รับไปพิจารณาปฏิรูปการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เพื่อให้เกิดความรักในพระพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างลึกซึ้งและแท้จริง ซึ่งหลวงพ่อว่าว่าถ้าทำได้ ถึงจะตายก็ตายตาหลับ รายละเอียดการปฏิรูป หาอ่านในหนังสือสาราสารกถา ที่คณะศิษย์พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานอุดมมงคลนี้

พระศรีธวัชเมธี ในฐานะบรรณาธิการหนังสือที่ระลึก สาราสารกถา ได้เขียนคำนำว่าสาราสารกถา ว่าด้วยเรื่องราวสิ่งละอันพันละน้อย ส่วนใหญ่เป็นธรรมบรรยาย ที่หลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลตั้งชื่อเองและบรรยายเองในโอกาสต่างๆ เก็บรวบรวมตั้งแต่สมัยยังหนุ่มแน่น จนเข้าสู่วัยปัจจุบัน คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันดำเนินการและจัดพิมพ์ถวาย เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 84 ปีบริบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 2562 เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง “ลูกแก้ว” ผลงานเขียนชิ้นแรก เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องใหม่ๆ เพื่อให้เห็นพัฒนาการและแนวความคิดในช่วงวัยหนุ่มๆ และผนวกเอาเรื่องหลวงพ่อสอิ้ง “พูด” ที่เคยจัดพิมพ์มาแล้ว ในปี พ.ศ. 2539 มาปัดฝุ่นใหม่ พร้อมกับถอดเทปคำบรรยายล่าสุดเท่าที่จะหาได้ และมีเวลาดำเนินการ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหลักฐานชั้นดีที่ให้ผู้อ่านเพลิดเพลินกับลีลาการเทศน์การสอนของหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคล ว่ารสชาติเป็นเช่นไร เปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไร ขอให้ผู้อ่านได้ชิมลิ้มรสกันเอง ไม่จำต้องกล่าวพรรณนาให้มากความ

“ลูกแก้ว” เป็นงานนิพนธ์ประเภทเขียน ได้สะท้อนแนวความคิดเริ่มแรกเป็นอย่างดียิ่ง และยังเป็นแนวความคิดที่ทันสมัย ในงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเช่นนี้ ที่ได้รับการตอกย้ำเกือบทุกครั้ง ที่สอนเรื่องสวดมนต์ไหว้พระ ดังจะเห็นได้ในงานธรรมบรรยายล่าสุด เรื่อง “ศีล 5 พัฒนาที่ยั่งยืน”

เนื่องจากเป็นการรวบรวมของเก่า ผสมกับงานธรรมบรรยายใหม่ๆ ซึ่งเน้นงานพูดมากกว่างานเขียนเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าเป็นงานปาฐกถาสดๆ แบบที่ไม่ได้เตรียมร่างมาก่อน ซึ่งผู้อ่านสามารถเห็นพัฒนาการในช่วงระยะ 50 ปีที่ผ่านมาของหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลจากวันนั้นถึงวันนี้ ผู้ประสงค์จะเลือกอ่านบางเรื่องบางตอน หรือจะเลือกอ่านเรียงตามปีพุทธศักราช ที่พยายามรักษาไว้ว่า บรรยายธรรมที่ไหน เมื่อไร และผู้ฟังเป็นกลุ่มชนอะไร

ภาคประวัติพระธรรมพุทธิมงคล เก็บรวบรวมจากประวัติที่เคยเขียนทิ้งไว้ ซึ่งยังไม่จบบริบูรณ์ดี เป็นเรื่องที่ตั้งชื่อว่า หลวงพ่อสอิ้ง “เขียน” จากวันนั้นถึงวันนี้ พร้อมกับเรื่องพูดเล่าประวัติสั้นๆ จากเล่ม หลวงพ่อสอิ้ง “พูด” ที่เคยจัดพิมพ์มาแล้ว แต่ได้แยกมาไว้ในหมวดหมู่ประเภทประวัติ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ขอพระพุทธศาสนาจงสถิตมั่น ตลอดกาลนานเทอญ

Cr.FB-สมาน สุดโต

Leave a Reply