สมเด็จพระมหาธีราจารย์ส่งคติธรรม ถึงพระธรรมทูตต่างประเทศประสบภัยโควิด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ส่งคติธรรมถวายกำลังใจแก่พระธรรมทูต พุทธศาสนิกชน และผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความว่า

Leave a Reply