ประกาศผลสอบบาลีประจำปี’65 เช็ครายชื่อผู้สอบได้ป.ธ.9

วันที่ 23 มี.ค. ถ ที่ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการตรวจข้อสอบบาลีหลวง พระพรหมโมลี แม่กองธรรมบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบบาลี ประจำปี 2565 ชั้นเปรียญธรรม 7 ประโยค  เปรียญธรรม  8 ประโยค และ เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งมีผลสอยรายละเอียดดังนี้

สำหรับรายนามผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค มีดังต่อไปนี้

Leave a Reply