เจ้าคณะอำเภอธรรมยุตลาออกแล้ว 1 พร้อมระบายความอัดอั้นใจ??

      วันที่ 18 ต.ค. 64 หลังจากมีการแผยแพร่พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช การแต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็ก ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวพุทธทัั้งคณะสงฆ์สายวัดป่าและคฤหัสถ์ออกมาคัดค้าน พร้อมกับการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ยังไร้วี่แววในการหาข้อยุติ ล่าสุดพระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก (ธ) ประกาศลาออกจากเจ้าคณะอำเภอ พร้อมกับระบายความอัดอั้นในใจ  ดังนี้    “เจตนาที่ขอลาออก”

     กระผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดม  ในส่วนตัวไม่รู้จักกับท่าน  พระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็ก ว่าที่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)เลย ฉะนั้นจึงไม่มีข้อครหาใด ๆ ซึ่งกันและกันเพียงแต่รู้สึกว่า 30 ปีที่อยู่ในแวดวงพระสังฆาธิการนั้น การปกครองการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไม่เป็นไปตามกฏหมาย บทบัญญัติ กฏมหาเถรสมาคม

      บทลงโทษที่นำมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชากับใช้อำนาจโดยถ่ายเดียวไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ที่วางไว้เลย

      ดังนั้น ผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วย(ธ) จ.กาฬสินธุ์ จึงขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก(ธ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     กรรมใดที่ผม/อาตมา ได้ล่วงเกินท่าทั้งหลายด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยความรู้ก็ดี ด้วยความไม่รู้ก็ดี ด้วยความมีสติก็ดี ด้วยความไม่มีสติก็ดี ขอท่านทั้งจงงดซึ่งกรรมนั้น เฉกเช่นเดียวกัน ผม/อาตมา ก็ขออโหสิกรรมแก่ทุกๆท่านเช่นกัน

      #คุณธรรมสร้างชาติศาสนาสร้างใจประเทศไทยถึงจะไปรอด

   ต้องจับตาต่อไปว่าจะมีการประกาศลาออกจากพระสังฆาธิการ ตามประกาศก่อนหน้านี้อีกหรือไม่??

Leave a Reply