เช็ครายนามพระสงฆ์ “เขตหนกลาง” จำนวน 446 รูป ผู้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร 28 มี.ค. นี้

วันที่ 8 มี.ค. 66  สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศรายนามพระสงฆ์ ในเขตปกครองหนกลาง ผู้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศจาก “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” ซึ่งได้รับพระบัญชาปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้น 446 รูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายนามพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร 2566

กำหนดการพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร

 

Leave a Reply