วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรพระ ต้อนรับศักราชใหม่ 2563

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า 5,000 รูป เสริมสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่ 2563 ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีพุทธศาสนิกชน รวมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา ยังได้จัดพิธีอัญเชิญประทีป ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใช้จุดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ณ อาคารโถงช้าง และพิธีสวดมนต์ข้ามปีบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ฉลองชัยชิตัง เม ครบ 2,000,002,563 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ มหารัตนวิหาคด หน้าบริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์ อีกด้วย

“วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์จัดกิจกรรมงานบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตั้งวันที่ 28 ธ.ค.62 ด้วยการเชิญชวนประชาชนถือศีล 8 สมาทานธุดงค์ สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ วันที่ 31 ธ.ค. เป็นพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัด เพื่อให้เป็นสัปปายะในการบำเพ็ญบุญ จากนั้นเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล และสวดธรรมจักรครบ 2,000,002,563 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา เช้าวันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นพิธีตักบาตรพระกว่า 5,000 รูป เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ ครบบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

Leave a Reply