ต้องการเป็นนักวิเคราะห์ข่าวเชิงพุทธสมัครเลย

 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 62
จำนวน 2 สาขา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนา
ติดต่อสอบถาม098-891-4421 ?m.me/618372301920605
LinID: @philosophymcu Website:fb.mcu.ac.th/philosophy

รายละเอียด สาขาวิชาปรัชญา คลิ๊กhttps://bit.ly/2TMd112
รายละเอียด สาขาวิชาศาสนา คลิ๊กhttps://bit.ly/2I43Zeo
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ครู/อาจารย์
พระสังฆาธิการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นักวิชาการด้านภาษา
พิธีกร
นักวิชาการศาสนา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา
อนุศาสนาจารย์
เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการกรมการศาสนา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร
นักสังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ
ผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญ
นักเขียน/นักหนังสือพิมพ์/นักวิเคราะห์ข่าว
มัคคุเทศก์

Leave a Reply