“กองทุนสื่อ”จับมือ กมธ.ศาสนาฯวุฒิสภา สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหารกองทุนฯ ให้การต้อนรับ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะฯ ในการหารือแนวทางความร่วมมือในการผลิตสื่อร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังได้มอบสื่อวิดิทัศน์พิธีแสดงมุทิตาจิตไหว้ครูที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ดร.ธนกร กล่าวว่า ขอขอบคุณและยินดียิ่งที่กองทุนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สื่อที่จะช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

Leave a Reply